Анализ на цветовете на аурата

Моля , разгледайте областите на снимката на аурата и чакрата и съотнесете цвета на аурата с функцията и значението на определената област :

Център (основен цвят на аурата)

Цвета в центъра на изобрежението на аурата (около физическото тяло) представлява основния цвят на аурата на човека. При по-голямата част от хората в течение на дълъг период от време се наблюдава един доминиращ цвят. Този цвят представлява индивидуален цветотип. Той показва какъв всъщност е човека и какви са неговите вътрешни чувства, цели и желания. Именно по дадения цвят се проявява индивидуалния цветотип.

Лява страна (женската-ин)

Лявата страна на тялото (показана от дясната страна на екрана) представлява женският, пасивен, интровертен полюс. Вие получавате и поглъщате тази енергия. Тези цветове представляват такава честота на енергийното поле, която обезпечава връзката с бъдещето на човека или с изменение, което трябва да стане. Възможно е човек интуитивно да чувства с какво може да е свързано значението на цвета в дадената област .

Дясна страна (мъжката - ян)

Дясната страна на тялото (показана от лявата страна на екрана) отговаря на мъжкият, активен, екстранертен полюс. Цветът тук представлява качества, в които сниманият описва други хора. В даденият облик Вие чувствате външния свят. Разгледайте изображението. Ако цветовете и техните качества от лявата страна се отличават от цветовете от дясната страна, то при Вас по различен начин се изразяват мъжката и женската енергия.

Сърдечна област (чувства и емоции)

Цвета в областта на сърцето показва възможността на човек да дарява и получава любов. По техните значения може да се разбере по какъв начин човек изпитва и изразява чувствата си.

Около главата (мисли и убеждения)

Цвета около главата дава информация за разума и умственната дейност . От изображението може да се съди как човек мисли, какви основи поддържа, а също така и какви са неговите житейски сили.

Аура камера

Снимката от аура камера е единственото доказателство за съществуването на т.нар. индиго, виолетови и кристални хора. Чрез диагностиката на Вашите аура и чакри може да измери Вашето емоционално състояние, баланса на енергиите ин и ян, съотношението на Вашите дух-разум-тяло, качеството на релаксация, както и размерът на Вашите биополе и аура. Цветовият спектър показва Вашето духовно развитие, както и особености в интимната сфера, Вашите финанси, здраве, личностно израстване и др.

 
/